01 Sierpnia 2022

Ubezpieczenie mieszkania w stanie deweloperskim

Większość ubezpieczonych nieruchomości stanowią nieruchomości już zamieszkane. Nie oznacza to jednak, że nie warto rozważyć wykupienia polisy dla lokalu, do którego dopiero zamierzamy się wprowadzić, tj. mieszkania w stanie deweloperskim.

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której do momentu podpisania aktu notarialnego oraz przekazania mieszkania, to deweloper odpowiada za stan techniczny lokalu. Wszystkie powstałe do tego czasu szkody pokrywane są z wykupionego przez niego ubezpieczenia.

Co to jest stan deweloperski?

Lokum w stanie deweloperskim, to jedna z najbardziej popularnych w Polsce form sprzedaży mieszkania, bez względu na to, czy pochodzi z rynku wtórnego czy pierwotnego. Każdy deweloper ma swoją definicję tego pojęcia, w zależności od stopnia wykończenia ścian i podłóg, czy zamontowania drzwi wewnętrznych.

Obowiązkiem dewelopera jest precyzyjne określenie stanu, w jakim będzie oddawał powierzchnię mieszkalną z chwilą przekazywania kluczy.

Podstawę stanowi odbiór techniczny budynku mieszkalnego. Po uzyskaniu protokołu odbioru technicznego budynku, deweloper występuje o ustanowienie samodzielności kolejnych lokali (mieszkań). Zachowanie tej procedury jest warunkiem umożliwiającym sprzedaż mieszkania. Ostatnim akcentem jest przystąpienie do podpisania aktu notarialnego.

Jak ubezpieczyć mieszkanie w stanie deweloperskim?

Nowy właściciel może więc myśleć o wykupieniu polisy dopiero w tym momencie, kiedy oficjalnie uzyska prawo do nieruchomości, tzn. po podpisaniu aktu notarialnego.
Bardzo rzadko zdarza się, aby lokal nabyty na rynku pierwotnym od razu nadawał się do zamieszkania. Zwykle niezbędne są jeszcze mniejsze lub większe prace wykończeniowe.

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest polisa dla nieruchomości w budowie, gdyż standardowe polisy na ogół wyłączają szkody powstałe podczas remontu (pomijając drobne prace remontowe).

Po zakończeniu prac remontowych, gdy mieszkanie jest już w pełni gotowe do zamieszkania, polisę dla nieruchomości w budowie można przekształcić na standardowe ubezpieczenie. Wiąże się to zwykle z niewielką dopłatą wynikającą z poszerzenia zakresu ochrony np. o dodatkowe mienie (ruchomości domowe) lub kolejne ryzyka oraz dodatki dedykowane bezpośrednio lokatorom.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują też ubezpieczenie dla mieszkań będących w stanie przejściowym. Dotyczy to lokali bez oficjalnej zgody na zamieszkanie.

Kiedy przyda się ubezpieczenie mieszkania w stanie deweloperskim?

Polisa dla mieszkania w stanie deweloperskim ma zastosowanie zarówno przy niewielkich szkodach, jak i przy poważniejszych zniszczeniach. Jeżeli zadbaliśmy o to, aby mieć właściwie dobrany zakres i realne sumy ubezpieczenia, uzyskamy pełną rekompensatę nawet przy szkodzie całkowitej, czyli np. w sytuacji, w której zdarzy się pożar budynku, w trakcie którego całkowicie spłonie.

Zakup nieruchomości to zawsze ogromny wydatek i wyrwa w naszym domowym budżecie, a jednocześnie proces wykończenia generuje niemałe koszty. Jeśli więc zdarzą się nieprzewidziane okoliczności generujące kolejne wydatki na pokrycie bieżących szkód, dokończenie prac remontowych, a co za tym idzie, również wprowadzenie się do nowego domu może być w dużym stopniu opóźnione. Zatem posiadanie odpowiedniej polisy mieszkaniowej, minimalizuje ryzyko powstania tego typu problemów.


Co zawiera polisa na mieszkanie w stanie deweloperskim?

Każda polisa jest w pewnym sensie unikalna. Poszczególne ubezpieczenia mogą różnić się:

– katalogiem zdarzeń w podstawie,
– liczbą i charakterem dostępnych rozszerzeń,
– limitami i wyłączeniami odpowiedzialności.

Zawsze więc warto wnikliwie zapoznać się z OWU każdej z interesujących nas ofert, gdyż nawet pozorne niuanse, mogą okazać się w ostatecznym rozrachunku bardzo istotne.

Kto otrzyma odszkodowanie za szkody w mieszkaniu w stanie deweloperskim?

Jak wyżej wspomniano, do momentu, w którym nowy właściciel podpisze akt notarialny i otrzyma klucze, nieruchomość jest chroniona z polisy wykupionej wcześniej przez dewelopera. Zatem to właśnie jemu zostanie przyznane odszkodowanie za zniszczenia, jeśli oczywiście wynikają one ze zdarzeń mieszczących się w zakresie ochrony.

Nowy właściciel natomiast może ubezpieczyć nieruchomość z dniem podpisania umowy notarialnej i pobrania kluczy. Po wykupieniu polisy, rekompensata za ewentualne szkody będzie należała się jemu.

Jaka polisa po odebraniu mieszkania?

W nowej polisie należy uwzględnić ruchomości domowe, czyli m. in. meble, sprzęt AGD/RTV, komputery, ubrania, gotówkę, książki, zastawę. Zasadniczo chodzi o te przedmioty, które nie są zamontowane na stałe i które z łatwością można wynieść z mieszkania, bez demontowania ich za pomocą narzędzi czy użycia siły.

Dla mienia ruchomego ustalana jest jedna suma ubezpieczenia (SU), która jest weryfikowana dopiero po szkodzie. Aby podać właściwą SU, warto skatalogować posiadane przedmioty i skrupulatnie je wycenić.

Warto też rozważyć inne kluczowe dodatki, których nabycie, trzeba wymienić:


– kradzież z włamaniem oraz inne ryzyka kradzieżowe;
– powódź;
– stłuczenie przedmiotów szklanych;
– OC w życiu prywatnym;
– domowy Assistance.