08 Lipca 2022

Ubezpieczenie samochodu od skutków gradu

Pogoda w Polsce coraz częściej nas zaskakuje. Odczuwamy już skutki upałów rodem z Afryki, czy gwałtownych wichur. Nie dziwią już nas burze z piorunami, którym towarzyszą intensywne ulewy i gradobicie.

Burza czy grad mogą spowodować bardzo poważne uszkodzenie auta, natomiast ulewne deszcze grożą zalaniem samochodu. To prowadzi do zniszczenia nadwozia i tapicerki, a zwłaszcza elektroniki.

Spadające bryłki lodu powodują wgniecenia. W przypadku wielu wgłębień, koszt naprawy samochodu uszkodzonego w trakcie gradobicia może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Pokrycie szkód spowodowanych gradem

Koszt naprawy uszkodzeń spowodowanych gradem jest bardzo wysoki, gdyż zwykle uszkodzenia obejmują cały pojazd. Burza, grad i inne klęski żywiołowe objęte są tymi polisami ubezpieczeniowymi, w których wymieniona jest kompleksowa ochrona pojazdu.

Ubezpieczenie powinno być wykupione przed wystąpieniem szkody. Niektórzy ubezpieczyciele uniemożliwiają bowiem osobom fizycznym zakup ubezpieczenia samochodowego w ostatniej chwili, tuż przed prognozowanym wystąpieniem niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Musimy pamiętać o tym, że w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej wyłącznie odpowiedzialność cywilną, nie będziemy objęci ubezpieczeniem od szkód spowodowanych gradem.

Ubezpieczenie samochodowe odpowiedzialności cywilnej ma bowiem za zadanie chronić przede wszystkim osoby poszkodowane w kolizji drogowej. Kwestia zniszczenia naszego auta przez grad nie wchodzi w zakres ochrony takiej polisy.

Aby mieć ochronę przed skutkami gradu, burzy, wichur, należy mieć wykupione ubezpieczenie Autocasco all risk. Zapewnia ono ochronę siłami przyrody (o ile nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności).

Udziały własne

Uszkodzenia wywołane przez grad traktowane są tak jak inne standardowe roszczenia. Ubezpieczyciele określają wysokość udziału własnego w momencie zakupu polisy ubezpieczeniowej samochodu.

Udział własny jest to określona w umowie ubezpieczenia część wartości szkody, jaką właściciel pojazdu zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

Wielu ubezpieczycieli wymaga udziału własnego przy polisach kompleksowych, ale niektórzy oferują zerowy wkład własny za dodatkową opłatą. Celem udziałów własnych jest możliwość utrzymania ogólnych kosztów ubezpieczenia na rozsądnym poziomie.

Czy grad może zniszczyć mój samochód?

Uszkodzenia gradowe mogą być tak rozległe, że pojazd może całkowicie utracić wartość, gdyż naprawa może okazać się nieopłacalna.

W przypadku zgłoszenia roszczenia musimy pamiętać o tym, że nasz samochód prawdopodobnie nie był jedynym, który ucierpiał wskutek gradobicia. Procedura weryfikacji zgłoszenia, a następnie naprawa pojazdu, mogą potrwać dłużej niż zwykle.

Ocena szkód spowodowanych gradem

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, firma ubezpieczeniowa powołuje rzeczoznawcę, który zbada skalę uszkodzeń. Celem oszacowania kosztów potencjalnej naprawy, rzeczoznawca uwzględnia zakres uszkodzeń.

Ustalając zakres uszkodzeń, wykorzysta do tego jedną z dwóch głównych metod:

– bezlakierowe usuwanie wgnieceń – polega na ustaleniu kosztów robocizny związanej z naprawą wgnieceń od spodu karoserii, bez konieczności ponownego lakierowania pojazdu; koszt szacuje się dla każdego panelu lub każdego wgniecenia; kosztorys uwzględnia również koszty usunięcia i ponownego zamontowania części,

– metoda tradycyjna – wymagana jest w przypadku poważniejszych uszkodzeń, np. gdy konieczna jest całkowita wymiana paneli nadwozia.

Firma ubezpieczeniowa powinna być przez nas poinformowana, z którego warsztatu planujemy skorzystać.

Usuwanie szkód spowodowanych gradem

Niektóre firmy ubezpieczeniowe przekazują środki dopiero po dokonaniu naprawy, inne natomiast prześlą kwotę szacowanego kosztu naprawy po potrąceniu udziału własnego. Jeśli uszkodzenia są nieznaczne, można też zrezygnować z naprawy.