30 Czerwca 2022

ZALANE MIESZKANIE – jak się dobrze ubezpieczyć przed skutkami?

Zalanie mieszkania przydarza się dość często, szczególnie mieszkańcom bloków. Może ono spowodować wiele szkód. Do zalania dochodzi zwykle w momencie, gdy domownicy są nieobecni i nie są w stanie zapobiec awarii lub też zatrzymać jej skutków. Dlatego też konsekwencje zalania mogą okazać się bardzo kosztowne.

Najczęstsze przyczyny zalania to:

– czynniki atmosferyczne,

– uszkodzenie urządzeń w których jest nagromadzona ciecz, takich jak np. akwarium, przepływowy ogrzewacz wody, grzejnik,

– awarie prądu oraz urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, wirówki, zmywarki, suszarki, urządzenia chłodnicze),

– roztargnienie lub niewystarczająca dbałość o stan techniczny urządzeń.

Jak widać, nie w każdym przypadku winę za mokrą plamę na suficie ponosi sąsiad z wyższego piętra. Bez względu na to, kto ponosi winę, sprawa jest dla nas o tyle kłopotliwa, że wskutek zalania zazwyczaj należy przeprowadzić kosztowny remont jednego lub większej liczby pomieszczeń.

ZALANE MIESZKANIE – czy możemy liczyć na odszkodowanie?


Już w momencie kupna bądź najmu mieszkania, trzeba pomyśleć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed skutkami prawdopodobnych zdarzeń losowych. Bowiem to, czy w ogóle i w jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie za zalane mieszkanie, zależne jest w głównej mierze od rodzaju wykupionej przez nas polisy ubezpieczeniowej.

Przed zakupem polisy warto również sprawdzić, czy obejmuje zdarzenia o nazwie „usuwanie szkód po akcji ratowniczej”. Ten zapis jest niezbędny – straż pożarna zaleje mieszkanie, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia pożaru.

Większość polis mieszkaniowych posiada w standardowym pakiecie ochronę na wypadek zalania, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze polisy, warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Musimy również pamiętać, że zalewając mieszkanie położone niżej, narażamy się na całkiem zresztą słuszne roszczenia finansowe sąsiada. W takiej sytuacji sprawdzi się OC w życiu prywatnym, dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa straty – nawet do 100 000 zł.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje zwykle elementy stałe, tj. mury i kondygnacje. Jednak podczas zalania, szkodzie mogą ulec również sprzęty gospodarstwa domowego, podłogi, meble czy inne ruchomości.

Należy też zwrócić uwagę, w jaki sposób ubezpieczyciel ocenia winę i sprawcę zalania. Czy uznaje, że zalanie to m.in. skutki opadów atmosferycznych, uszkodzenie węża pralki, awaria rur wodociągowych, czy nawet nieumyślne pozostawienie niedokręconego kranu.


Odpowiednia polisa powinna ochronić nas również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez nas samych.

Jakie działania należy podjąć po zalaniu mieszkania?

– Zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób o których wiemy, że mogły być poszkodowane; w następnej kolejności przystąpić do zabezpieczenia swoich rzeczy przed zniszczeniem.

– Próbować ustalić przyczyny, co pozwoli zmniejszyć straty.

– Ograniczyć szkody poprzez jak najszybsze zamknięcie dopływu wody.

– Jak najszybciej ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę, w celu spisania oświadczenia o zdarzeniu, które będzie potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie u ubezpieczyciela.

– We własnym zakresie wykonać dokumentację w formie w miarę możliwości dokładnych zdjęć lub filmu ze szkody; należy pamiętać, aby przed sfinalizowaniem dokumentowania szkody, niczego nie poprawiać, sprzątać, czy przekładać w inne miejsce, chyba że stwierdzimy, że wymagają tego względy bezpieczeństwa.

– Pozyskać od straży pożarnej, policji lub innych służb protokół szkód sporządzony na miejscu zalania.

Po skompletowaniu powyższej dokumentacji, złożyć wniosek o odszkodowanie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym; nie warto w tym przypadku zwlekać, gdyż w warunkach polisy określony jest zwykle termin, w jakim należy zgłaszać szkody; najczęściej wynosi on 3–7 dni; po upływie tego terminu możemy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania. W wyjątkowych przypadkach, gdy podczas zdarzenia właściciel mieszkania jest nieobecny i dopiero po powrocie do domu zauważa szkodę, możliwe jest przekroczenie tego terminu; należy to jednak odpowiednio udokumentować.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, TU umówi się z nami na tzw. oględziny, których dokona skierowany do nas pracownik TU; celem jego wizyty będzie zweryfikowanie poprawności danych zamieszczonych we wniosku.

Po tych czynnościach, należy pozostaje nam tylko oczekiwać na decyzję ubezpieczyciela;

W protokole zalania powinny znaleźć się następujące informacje:

– dokładna data i godzina zalania,

– adres zalanego mieszkania,

– nazwisko właściciela mieszkania,

– opis szkód z dokładnym uwzględnieniem wszystkich strat,

– przyczyna zalania,

– dane osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zalanie,

– dane osobowe świadków zdarzenia,

– podpis administratora budynku i właściciela lokalu.

Zdarza się, że zalanie nieruchomości może oznaczać czasową wyprowadzkę z mieszkania. W takim przypadku przydatny jest pakiet home assistance, który powinien obejmować:

– organizację i pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego względnie hotelu;

– organizację i pokrycie kosztów dojazdu do i z mieszkania zastępczego/ hotelu;

– pokrycie kosztów hydraulika wezwanego do likwidacji skutków awarii.