Wartość odtworzeniowa


Wartość odtworzeniowa

Jest to podstawowa wartość do ustalenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych. Wartość odtworzeniową stosuje się dla mieszkania, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych lub innego mienia w celu ustalenia górnej granicy za którą towarzystwo ubezpieczeniowe będzie odpowiadać za szkodę. W przypadku wybrania takiego wariantu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z odtworzeniem ubezpieczonego mienia własnie do tej kwoty, czyli stanu sprzed zajścia szkody. Są do niej zaliczane koszty remontu, naprawy oraz odbudowy budynku lub stałych elementów.

Wartość odtworzeniowa według ubezpieczycieli:

InterRisk

„Wartość odtworzeniowa (nowa)- wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego.”

UNIQA

„Wartość nowa zwana inaczej wartością odtworzeniową- wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj. wartość odpowiadająca kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów zwykłego transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego) i montażu.”

Ergo Hestia

„Wartość odtworzeniowa (nowa)- jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu:

  1. budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji i materiałów,
  2. maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju oraz parametrów technicznych.”

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *