Ubezpieczyciel


Ubezpieczyciel to nikt inny jak:

  • zakład ubezpieczeń
  • towarzystwo ubezpieczeniowe

Jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz reasekuracji.  Asekurator zobowiązuje się, na podstawie zezwolenia, do świadczenia w wyniku skutków zdarzeń losowych wynikających z umowy podpisanej z ubezpieczającym.

Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce możemy podzielić następująco:

  • Działające w formie spółek akcyjnych
  • Działające w formie TUW (Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych)
  • Zakłady reasekuracji, czyli ubezpieczeń pośrednich

W Polsce władzę nad zakładami ubezpieczeń sprawuje Polska Izba Ubezpieczeń. Towarzystwa podlegają również nadzorowi finansowemu poprzez KNF- Komisję Nadzoru Finansowego. Najstarszym Zakładem ubezpieczeń na polskim rynku jest PZU SA, zezwolenie na prowadzenie działalności otrzymali 03 stycznia 1947 roku.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *