Ubezpieczony


Ubezpieczony to osoba której mienie, życie lub zdrowie zostało ubezpieczone. Należy pamiętać, że ubezpieczony może (ale nie musi) być również ubezpieczającym, w takim przypadku ta osoba sama zawiera polisę i jest zobowiązana do jej opłacenia. Ubezpieczony jest podmiotem który został objęty ochroną ubezpieczeniową.

Poniżej znajdują się fragmenty ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych wybranych towarzystw opisujące ubezpieczonego.

LINK4
„Właściciel pojazdu wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub inny upoważniony kierowca pojazdu.”

COMPENSA
„Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rachunek której została zawarta umowa”

HDI
„Osoba fizyczna (lub przedsiębiorca), na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia”

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *