Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (w skrócie OWU), to dokument, w którym w poszczególnych punktach ubezpieczyciel umieścił najważniejsze warunki umowy ubezpieczeniowej danego działu lub rodzaju. Zawiera on przepisy określające m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób w jaki ustalana jest szkoda i wypłacane z jej tytułu odszkodowanie. Są to przepisy zgodne z Ustawą Ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego, a także zatwierdzone przez władzę nadzorczą danego zakładu ubezpieczeniowego.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *