Kara za brak OC


Obowiązek posiadania OC komunikacyjnego

Każdy z kierowców poruszających się po polskich drogach ma obowiązek wykupienia polisy OC. Niezastosowanie się do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych może prowadzić do nałożenia kar pieniężnych.

Jaka grozi kara za brak OC komunikacyjnego?

Kara za brak OC w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych jest liczona jako część lub jako wielokrotność stawki płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2016 roku, w związku ze wzrostem płacy minimalnej z 1750 do 1850 złotych brutto, będą obowiązywały nowe wysokości kar za brak OC.

Jeśli chodzi o samochody osobowe, w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia OC przez 3 dni, kierowca musi zapłacić karę w wysokości 40% pensji minimalnej brutto czyli 740 złotych. Opłata ta wzrasta do 100% pensji minimalnej brutto w przypadku braku ciągłości OC od 3 do 14 dni (1850 złotych) oraz do 200% pensji minimalnej brutto (3700 złotych), jeśli ciągłość OC nie będzie zachowana powyżej 14 dni. W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych kary te wynoszą odpowiednio 60%,150% i 300% pensji minimalnej (czyli 1110, 2775 i 5550 złotych), natomiast w przypadku braku OC na motocykl lub motorower – określono je na 124,310 i 620 złotych w zależności od długości braku ciągłości OC. Kary te nie podlegają negocjacjom.

Zasady płatności kar za brak OC

Kary za brak OC trafiają na konta prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po wykonaniu działań kontrolnych lub otrzymaniu zawiadomienia, w przypadku braku udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania, taka opłata staje się wymagalna. Jeśli osoba wezwana do okazania polisy OC zmieści się w tym terminie i faktycznie okaże się, że taka polisa została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami – opłaty za brak OC nie pobiera się.

Spowodowanie kolizji przez osobę nieposiadającą polisy OC

W przypadku spowodowania kolizji i braku polisy OC na uczestniczące w jej auto szkodę pokrywa co prawda Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednakże po wypłacie odszkodowania ta instytucja będzie się domagała zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która spowodowała wypadek. Wynika z tego, że w przypadku braku ubezpieczenia podczas spowodowania szkody kara za brak OC jest podwójna. Wymagana jest wtedy opłata w zależności od przerwy w ubezpieczeniu oraz pokrycie kosztów związanych z naprawą zniszczonego pojazdu.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *