Czym jest cesja „pod kredyt” na polisie ubezpieczeniowej domu lub mieszkania?


Dla każdego kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania jesteśmy zobowiązani do wykupu ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest cesja polisy na bank w którym zaciągamy zobowiązanie kredytowe. Oznacza to, że pomimo opłacania składki ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia zostanie przepisana na bank. Cesjonariusz – czyli w tym przypadku bank – nabywa prawo do wypłaty odszkodowania. Jako cedent – czyli kredytobiorca – powinniśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Zakres ubezpieczenia

To bank stawia wymagania w jakim zakresie powinna zostać podpisana polisa ubezpieczeniowa. Możemy dokonać zakupu takiego ubezpieczenia na dwa sposoby:

  • za pośrednictwem bankowości ubezpieczeniowej, czyli bancassurance
  • indywidualny zakup ubezpieczenia, czyli podpisanie umowy w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym

Należy pamiętać, że bank wyznacza jedynie minimalny zakres ubezpieczenia. Z punktu widzenia banku najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji, czyli tak zwanych murów.

Jak powinna wyglądać umowa cesji?

W umowie cesji powinno znaleźć się:

  • co jest przedmiotem kredytowania
  • kto jest cesjonariuszem (dokładna nazwa i adres banku)
  • kwotę cesji
  • datę ustanowienia cesji
  • podpis oraz pieczęć przyjmującego powiadomienie cesji w imieniu ubezpieczyciela

Kto otrzyma odszkodowanie?

Odszkodowanie na podstawie cesji należne jest bankowi, jednak gdy szkoda jest mała a nieruchomość nadaje się do remontu, bank może wypłacić odszkodowanie Tobie aby dokonać naprawy. W przypadku gdy po szkodzie dom lub mieszkanie całkowicie nie będzie się nadawać do remontu (na przykład całkowicie spłonie w pożarze) odszkodowanie zostanie wypłacone na rzecz banku ale dokładnie taka ilość, ile kredytu zostało do spłaty. Cesja z polisy na bank ma za zadanie ochronić Cię przed pozostaniem „na lodzie” w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Wynika z tego, że w przypadku gdy zostanie stwierdzona szkoda całkowita Twojego domu a kredyt jest spłacony w 70% bank otrzyma od ubezpieczyciela jedynie 30% niespłaconego kredytu – Tobie zostanie przekazana reszta odszkodowania.

Szczególne warunki umowy cesji z bankiem i warunki wypłaty odszkodowania w razie zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi są zawarte w umowie cesji z bankiem. W praktyce wygląda to w taki sposób, że w momencie zgłoszenia szkody prze cedenta, cesjonariusz jest powiadamiany przez ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Bank w momencie otrzymania zgłoszenia decyduje co zrobić dalej – jeżeli nie zalegasz ze spłatą kredytu bank zrzeka się odszkodowania, żebyś mógł naprawić zaistniałe szkody. Czasami mamy również do czynienia z sytuacją w której bank określa maksymalną kwotę odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaca kredytobiorcy bez konieczności informowania banku o zaistniałej szkodzie.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *