Blog


Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Posted by on 14:03 in Słownik pojęć | 0 comments

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia (w skrócie OWU), to dokument, w którym w poszczególnych punktach ubezpieczyciel umieścił najważniejsze warunki umowy ubezpieczeniowej danego działu lub rodzaju. Zawiera on przepisy określające m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób w jaki ustalana jest szkoda i wypłacane z jej tytułu odszkodowanie. Są to przepisy zgodne z Ustawą Ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego, a także zatwierdzone przez władzę nadzorczą...

read more

Ubezpieczający

Posted by on 14:02 in Słownik pojęć | 0 comments

Ubezpieczający jest jedną ze stron podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczającym może być: osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podczas zawierania polisy, ubezpieczający zobowiązuje się do uiszczenia składki ubezpieczeniowej. W większości przypadków, szczególnie gdy zawieramy ubezpieczenie OC, ubezpieczający jest również ubezpieczonym. Definicje według wybranych towarzystw ubezpieczeniowych: PZU „Podmiot,...

read more

Szkoda

Posted by on 13:54 in Słownik pojęć | 0 comments

Szkoda w prawie cywilnym jako pojęcie nie zostało zdefiniowane. Ogólnie szkodę możemy nazwać następująco jako majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem. W potocznym języku za szkodę możemy uznać stratę, uszczerbek lub ubytek. W słownikach pod definicją szkody znajdziemy opis, że jest to niekorzystny (dla kogoś, w tym przypadku dla poszkodowanego) wynik działań lub zjawisk pojawiający się wbrew woli poszkodowanego. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej definiuje szkodę. PZU „Utrata całkowita lub...

read more

Masz 3000zł, żeby zwrócić za zniszczony telefon?

Posted by on 00:39 in Bez kategorii | 0 comments

Masz 3000zł, żeby zwrócić za zniszczony telefon?

Stać Cię na brak ubezpieczenia? Wyobraź sobie taką sytuację: znajomy z grupy pokazuje Ci swój nowy telefon. Podczas oglądania telefon wyślizguje się z Twojej ręki i upada na ziemię. Zamiast ekranu jest piękna pajęczyna a telefon nie chce się już uruchomić… Co w takiej sytuacji? Podajesz mu numer swojej polisy z OC w życiu prywatnym! Nic prostszego, prawda? Ochrona nie obejmuje jedynie stłuczenia szybki w telefonie! Sytuacji można wymienić bardzo dużo: przypadkowe zalanie kawą laptopa, stłuczenie szyby, wybicie okna, stłuczkę rowerową, a nawet...

read more

Czym jest cesja „pod kredyt” na polisie ubezpieczeniowej domu lub mieszkania?

Posted by on 09:10 in Bez kategorii | 0 comments

Dla każdego kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania jesteśmy zobowiązani do wykupu ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest cesja polisy na bank w którym zaciągamy zobowiązanie kredytowe. Oznacza to, że pomimo opłacania składki ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia zostanie przepisana na bank. Cesjonariusz – czyli w tym przypadku bank – nabywa prawo do wypłaty odszkodowania. Jako cedent – czyli kredytobiorca – powinniśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zakres ubezpieczenia To bank stawia wymagania w...

read more

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC?

Posted by on 19:07 in Bez kategorii | 0 comments

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC?

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC? Nie wiesz gdzie można wysłać wypowiedzenie ubezpieczenia? Poniżej znajduje się aktualny spis towarzystw ubezpieczeniowych wraz z adresem email oraz numerem telefonu na infolinię większości ubezpieczycieli: AEGON e-mail: kontakt@aegon.pl infolinia: 801 300 900 Adres korespondencyjny: Centrum Operacyjne ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Allianz e-mail: komunikacja@allianz.pl infolinia dla klienta:  224 224  224 infolinia dla klienta: 22 567 12 04 Adres korespondencyjny: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz...

read more

Zniżka w AC za zniżkę w OC

Posted by on 13:39 in Bez kategorii | 0 comments

Zniżka AC za pełne zniżki w AC Jesteś bezszkodowym kierowcą lub posiadasz duże zniżki za ubezpieczenie OC? Możesz je przenieś na swoje ubezpieczenie Auto Casco! W ten sposób, nie posiadając zniżek w AC możesz uzyskać nawet 40% rabatu przy zakupie Auto Casco! Ile dostanę zniżki na ubezpieczenie? Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoje wewnętrzne zasady przenoszenia zniżek i niestety nie każde oferuje taką opcję. Jeśli jeszcze nie masz swojej historii w ubezpieczeniu AC warto sprawdzić, która firma uzna Twoje zniżki w ubezpieczeniu OC...

read more

Kara za brak OC

Posted by on 21:54 in Bez kategorii | 0 comments

Obowiązek posiadania OC komunikacyjnego Każdy z kierowców poruszających się po polskich drogach ma obowiązek wykupienia polisy OC. Niezastosowanie się do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych może prowadzić do nałożenia kar pieniężnych. Jaka grozi kara za brak OC komunikacyjnego? Kara za brak OC w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych jest liczona jako część lub jako wielokrotność stawki płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2016 roku, w związku ze...

read more

Tanie OC dla młodego kierowcy

Posted by on 11:41 in OC | 0 comments

Tanie OC dla młodego kierowcy

Jak zaoszczędzić na OC dla młodego kierowcy? Pierwsze ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy samochodu może okazać się ogromnym wydatkiem, młodzi kierowcy mogą zapłacić nawet 4500 zł! Niestety osoba która właśnie otrzymała uprawnienia do kierowania pojazdem i nie ma doświadczenia dostaje zwyżki podczas zawierania ubezpieczenia.Temat ten budzi dużo kontrowersji ale policyjne statystyki mówią same za siebie. To właśnie kierowcy z grupy wiekowej od 18 do 24 roku życia powodują 20% wszystkich wypadków w Polsce. Do obliczenia składki za obowiązkowe...

read more

Jak zaoszczędzić na OC?

Posted by on 10:37 in OC | 0 comments

Jak zaoszczędzić na OC?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich grup pojazdów które poruszają się po drogach publicznych. Podstawowym kryterium wyboru OC wielu kierowców jest jego cena- zobacz w jaki sposób możesz wpłynąć na wysokość składki! Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów towarzystwa ubezpieczeniowe same zaproponują nam obniżenie składki za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. 1. Bezkolizyjna jazda. Wydaje się oczywiste, prawda? Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obniżyć nasze ubezpieczenie nawet o 70% jeśli posiadamy bezszkodową...

read more