Blog


W jakim kraju obowiązuje zielona karta?

Posted by on 15:58 in OC | 0 comments

W jakim kraju obowiązuje zielona karta?

Ponieważ okres wakacji już się rozpoczął, a zainteresowanie wyjazdem własnym samochodem na wczasy jest coraz większe prezentujemy listę Państw, w których możecie poruszać się na polisie OC oraz tych, gdzie jest wymagana zielona karta. Co to jest zielona karta? To nic innego jak potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni posiadacza pojazdu poza granicami Polski. Ile kosztuje wydanie zielonej karty? Zielona karta jest zazwyczaj darmowa. Należy ją wyrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy...

read more

Wyższe kary za brak OC

Posted by on 09:33 in OC | 0 comments

Wyższe kary za brak OC

Nowy rok oznacza wzrost płacy minimalnej, co powinno ucieszyć osoby najniżej zarabiające. Ta informacja może być jednak źródłem irytacji wielu kierowców, a szczególnie tych, którym zdarzają się okresy bez ważnej polisy OC na posiadane auto. Wzrost najniższych płac oznacza bowiem automatyczny wzrost kar z tytułu braku OC. Statystyczny właściciel osobówki może zapłacić nawet 4000 zł Płaca minimalna, ustalana przez władze centralne w postaci Rady Ministrów, od kilku lat systematycznie rośnie. 1 stycznia 2017 r. wzrośnie o 150 zł, do kwoty 2000...

read more

Co ubezpieczyć podczas kupna polisy majątkowej?

Posted by on 21:31 in Mieszkanie | 0 comments

Co ubezpieczyć podczas kupna polisy majątkowej?

O jakie elementy zadbać kupując ubezpieczenie majątkowe? Pamiętaj, że dom to nie tylko ściany. Jest to miejsce które budujesz przez lata wraz ze swoją rodziną. Nie zapomnij o tym i zadbaj o pełen komfort dla swojej rodziny wykupując odpowiednie ubezpieczenie majątkowe. O jakie elementy zadbać kupując ubezpieczenie majątkowe? Zobacz o co powinieneś zadbać kupując ubezpieczenie mieszkania lub domu. Stałe elementy Podczas zawierania ubezpieczenia należy zadbać o ubezpieczenie stałych elementów. To dzięki nim Twój dom lub mieszkania ma swój...

read more

Jak wybrać ubezpieczenie OC?

Posted by on 14:11 in OC | 0 comments

Jak wybrać ubezpieczenie OC?

Wydaje się, że ubezpieczenie OC samochodu jest najprostszym z możliwych ubezpieczeń na rynku. Ostatnio jednak towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam różne warianty ubezpieczenia OC, czym różnią się do siebie i na co należy zwracać uwagę dokonując zakupu? Wielu z nas co roku popełnia te same błędy wybierając dla siebie ofertę ubezpieczenia OC. Podstawowe błędy podczas dokonywania wyboru ubezpieczenia OC Nie porównuj tylko ceny ubezpieczenia. Już dawno skończyły się czasy gdzie to cena była najważniejszym kryterium wyboru towarzystwa z którym...

read more

PBUK- Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Posted by on 14:08 in Słownik pojęć | 0 comments

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to organizacja zakładów ubezpieczeń które działają na terytorium Polski w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każde towarzystwo obowiązkowo musi dołączyć do organizacji w dniu uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Do głównych zadań PBUK należy: wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikaty Zielonych Kart) organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednią likwidację szkody spowodowanych na terytorium Polski przez...

read more

Wartość odtworzeniowa

Posted by on 14:07 in Słownik pojęć | 0 comments

Wartość odtworzeniowa Jest to podstawowa wartość do ustalenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych. Wartość odtworzeniową stosuje się dla mieszkania, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych lub innego mienia w celu ustalenia górnej granicy za którą towarzystwo ubezpieczeniowe będzie odpowiadać za szkodę. W przypadku wybrania takiego wariantu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z odtworzeniem ubezpieczonego mienia własnie do tej kwoty, czyli stanu sprzed zajścia szkody. Są do niej...

read more

Ubezpieczyciel

Posted by on 14:06 in Słownik pojęć | 0 comments

Ubezpieczyciel to nikt inny jak: zakład ubezpieczeń towarzystwo ubezpieczeniowe Jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz reasekuracji.  Asekurator zobowiązuje się, na podstawie zezwolenia, do świadczenia w wyniku skutków zdarzeń losowych wynikających z umowy podpisanej z ubezpieczającym. Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce możemy podzielić następująco: Działające w formie spółek akcyjnych Działające w formie TUW (Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych) Zakłady reasekuracji,...

read more

Udział własny w szkodzie

Posted by on 14:06 in Słownik pojęć | 0 comments

Udział własny Udział własny w szkodzie to termin związany z umową ubezpieczenia. Najprościej rzecz ujmując jest to kwota, wyrażona kwotowo lub procentowo, którą ubezpieczony zobowiązuje się pokryć z własnych środków, w przypadku zaistnienia zdarzenia. Równocześnie jest to kwota, o którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomniejsza całkowitą kwotę ubezpieczenia, a więc im wyższy udział własny w szkodzie tym niższa składka. Co ważne, ubezpieczony może negocjować z TU o wykreślenie udziału własnego z umowy, jednak musi liczyć się z tym, że wysokość...

read more

Ubezpieczony

Posted by on 14:05 in Słownik pojęć | 0 comments

Ubezpieczony to osoba której mienie, życie lub zdrowie zostało ubezpieczone. Należy pamiętać, że ubezpieczony może (ale nie musi) być również ubezpieczającym, w takim przypadku ta osoba sama zawiera polisę i jest zobowiązana do jej opłacenia. Ubezpieczony jest podmiotem który został objęty ochroną ubezpieczeniową. Poniżej znajdują się fragmenty ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych wybranych towarzystw opisujące ubezpieczonego. LINK4 „Właściciel pojazdu wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub inny upoważniony kierowca...

read more

Wartość odtworzeniowa

Posted by on 14:04 in Słownik pojęć | 0 comments

Wartość odtworzeniowa Jest to wartość odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o jego amortyzację. To taka kwota, po otrzymaniu której od ubezpieczyciela, będziemy w stanie odtworzyć zniszczone mienie z uwzględnieniem jego stopnia zużycia. Wartość odtworzeniowa według ubezpieczycieli: InterRisk „Wartość rzeczywista– wartość odtworzeniowa pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.” UNIQA „Wartość rzeczywista- wartość nowa mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego.” Ergo Hestia „Wartość...

read more